Vatrogasna creva

Vatrogasna creva za hidrantsku mrežu, zalivanje, navodnjavanje i profesionalnu upotrebu

[Fi] 25 L=15m
[Fi] 52 L=15m i L=30m
[Fi] 75 L=15m

[Fi] 110 L=15m

Radni pritisak - 8-10 bar

-Prskajuci pritisak - 30 bar

Creva se isporucuju sa livenim ili kovanim spojkama (po zahtevu)

Napomena: Vatrogasna creva ovog tipa mogu se koristiti za navodnjavanje i zalivanje.
Pranje krugova fabrika nije preporucljivo zbog mogucnosti habanja, busenja i pucanja.

VATROGASNA CREVA ISPUNJAVAJU SLEDECE STANDARDE
SRPS Z.C6 011

DIN 14811