Pašalić d.o.o.

ALAT ZA VANREDNE SITUACIJE – PIONIRSKI ALAT

SPECIFIKACIJA: (komplet sa ormanom sa ključem i bravicom) 
(orman, lopata, kramp,sekira,čekić(macola),ćuskija/pajser, testera za gvoždje, kombinovana klešta i ispitivac napona) 
Orman je plastificiran u RAL 3000 crvenu boju, isporučuje se sa nogarama može biti spoljnostojeći ili se montirati na zid.
Komplet alata po Uredbi.Službeni Glasnik RS 3/2011 i 37/2015, član 4. Tacka 5

       

                                                       

     

KOMPLET ZA PRVU POMOĆ

Sadržaj kompleta za prvu pomoć ZAT-1 definisan je članom 8. Pravilnika o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni ma radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći („Službeni glasnik RS“ broj 109/2016 od 31.12.2016. godine) koji je stupio na snagu 07.januara 2017.godine. Obaveza je svakog pravnog lica u Srbiji da poseduje najmanje 1 zidni ormarić sa kompletnim punjenjem (do 20 zaposlenih), odnosno 2 ormarića (do 100 zaposlenih) i dalje, na svakih 100 zaposlenih još po 1 ormarić.

SPASILAČKA NOSILA

Dimenzije  2115x500mm, - sklapajuca

#vatrogasni aparati #pp aparati #protivpozarna oprema #gasenje pozara #protivpozarni aparati #protiv pozarni aparati